Lygia Clark

Artwork The Therapeutic Method

Objetos Relacionais